NEWS

  • TOP
  • NEWS TOP
  • news
  • Học viện Ngoại ngữ Trái đất đã được chứng nhận là một trường học thích hợp!!!

2020.11.13

Học viện Ngoại ngữ Trái đất đã được chứng nhận là một trường học thích hợp!!!

Earth Foreign Language Academy đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh Osaka chứng nhận là một “trường học thích hợp” (một cơ sở giáo dục nơi quản lý tuyển sinh được thực hiện đúng cách).

Tôi đã được chứng nhận là một trường học thích hợp,

Đối với sinh viên quốc tế, họ có thể tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.

Cha mẹ có thể để con cái của họ yên tâm

Đóng góp cho cộng đồng quốc tế

Tôi muốn làm việc chăm chỉ để tôi có thể ở trong một trường học như vậy.

Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy trái đất ngoại ngữ trong tương lai.