NEWS

  • TOP
  • NEWS TOP
  • news
  • Khóa học tiếng Nhật cho cư dân Nhật Bản được cung cấp!

2021.05.21

Khóa học tiếng Nhật cho cư dân Nhật Bản được cung cấp!

Học viện Ngoại ngữ Earth cung cấp các khóa học tiếng Nhật thực tế cho người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản.
Chúng tôi đã tóm tắt các chi tiết trong hình ảnh, vì vậy vui lòng kiểm tra nó♪
Nó rất thỏa mãn, vì vậy tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể nói chuyện với bạn bè và những người bạn biết(^^)

Khóa học tiếng Nhật cho cư dân Nhật Bản được cung cấp!

Trong số những người cư trú tại Nhật Bản, những người không phải là “thị thực sinh viên” chủ yếu đủ điều kiện.

Cũng như trong ảnh, bất kể mức độ

Chúng tôi sẽ giảng dạy theo mục đích và mục tiêu của mỗi người.

Ngoài các cấp độ N5 đến N1, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các chương trình giảng dạy không bị ràng buộc bởi các kỳ thi.

Bất kể tuổi tác hay nghề nghiệp của bạn! Trước hết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi(^^)

  ALL