Hướng dẫn nhập học

Hướng dẫn nhập học

Quy trình nhập học tại Học viện Ngoại ngữ Earth, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh, các tài liệu đăng ký khác nhau, v.v.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các thủ tục khác nhau.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khó hiểu với trang này, xin vui lòng không ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

Nhập học Học viện ngoại ngữ Earth / ○○TEL. 072-340-3275TEL. 072-340-3275

Quy trình đến khi nhập học

Trước hết, để nhận biết trường Họcc viện Ngoại ngữ Earth
Bắt đầu với việc gửi các tài liệu quảng cáo
Chúng tôi sẽ giải thích quy trình từ phỏng vấn đến thủ tục để nhập học.

Hướng dẫn tuyển sinh

Trình độ tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, v.v.
Dưới đây là các giới thiệu về trường học viên ngôn ngữ Earth.

Về hồ sơ

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các hồ sơ ứng tuyển của Học viện ngoại ngữ Earth
Bạn có thể tải xuống từ Trang này.