Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến trang web của trái đất học viện Ngoại ngữ.
Đối với các yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây hoặc bằng điện thoại (072-340-3275). Vui lòng nhấp vào “đến màn hình xác nhận” sau khi nhập nội dung yêu cầu của bạn.

Dấu là một mục cần thiết.

 • Tên

 • Ngày sinh

  Tuổi

  Tháng

  Ngày

 • Quốc tịch

 • Địa chỉ

 • Số điện thoại

 • Địa chỉ thư điện tử

 • Học Nhật bản

  Tuổi

 • Liên hệ với chúng tôi