Giới thiệu nhân viên: Honoka Imai

Kế toán và công việc

Imai Honoka

Trải nghiệm mới

Xin chào tất cả mọi người!
Tôi là nhân viên mới bắt đầu làm việc tại trường này từ năm 2020. Lúc đầu, có rất nhiều sự không chắc chắn về việc liệu tôi có thể làm quen với môi trường mới và làm thế nào tôi có thể tương tác với các sinh viên. Tuy nhiên, các giáo viên và sinh viên tại trường học viện ngôn ngữ Earth đều là những người rất tốt, vì vậy tôi vẫn đang cố gắng hết sức mình.

Khó khăn và trưởng thành

Tôi nghĩ rằng rất can đảm và khó khăn để thử những điều mới. Tuy nhiên, việc hoàn thành từng mục tiêu một là rất tốt. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng nó như sức mạnh của chính mình vào lần sau.
Cho đến khi nhận công việc này, tôi ít có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài. Tuy nhiên, khi tôi thực sự gặp các sinh viên ở Earth và nói về nhiều thứ khác nhau, như nhớ gia đình mình, lo lắng về người yêu và công việc bán thời gian, và cũng giống như chính tôi và bạn bè xung quanh tôi. Tôi ngạc nhiên là có rất nhiều người gặp rắc rối. Bản thân tôi là người đã trải qua khoảng thời gian như bạn, vì vậy bạn có thể có những lo lắng và trải nghiệm tương tự, hoặc bạn có thể đang trải qua chúng.

Tôi đang chờ đợi tất cả các bạn!

Là một bộ phận kế toán, tôi cố gắng để được cụ thể hơn về hỗ trợ tài chính và tư vấn của bạn. Tuy nhiên, xin vui lòng tham khảo ý kiến về trường học và bất cứ điều gì khác ngoài trường học. Tôi mong muốn gặp bạn Học viện ngôn ngữ Earth