Cuộc sống trường học/hỗ trợ các thủ tục khác nhau

Các thủ tục khác nhau

Nhân viên trường sẽ dẫn đầu trong việc hỗ trợ các thủ tục khác nhau như đăng ký cư trú, phát hành thẻ, đăng ký bảo hiểm, và mở một tài khoản ngân hàng sau khi bạn nhập vào Nhật bản.

Về bảo hiểm

[Bảo hiểm y tế quốc gia]
Tất cả sinh viên quốc tế ở lại Nhật Bản trên ba tháng được phải tham gia Bảo
hiểm Y tế Quốc gia. Bằng cách đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia, chi phí y tế sẽ được chịu 30%. Thủ tục bảo hiểm sẽ được thực hiện tại văn phòng thành phố.
[Bảo hiểm sinh viên quốc tế]
Các sinh viên quốc tế đều đăng kí bảo hiểm sinh viên quốc tế vào các hợp tác xã trường học tiếng Nhật. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, khi bạn đến bệnh viện do bệnh tật hoặc thương tích, bạn sẽ được bảo hiểm quốc gia trả cho chi phí y tế và bạn sẽ phải trả cho chi phí của riêng bạn, khác với chi phí được cung cấp bởi bảo hiểm y tế quốc gia.
[Viện lương hưu quốc gia]
Tất cả sinh viên quốc tế trên 20 tuổi phải tham gia chương trình lương hưu quốc gia. Thủ tục đăng ký được thực hiện tại văn phòng thành phố, nơi đăng ký cư trú. Nếu bạn không tham gia bảo hiểm lương hưu quốc gia, khi bạn trở thành một người Khuyết tật hoặc tử vong bạn sẽ không được l nhận một khoản lương hưu nào cả

Về bệnh viện

[Bệnh viện ]
Nếu bạn trở nên ốm yếu hoặc bị thương và phải đi đến bệnh viện, hướng dẫn cuộc sống và thông dịch viên sẽ dẫn bạn đến bệnh viện. Sau khi gặp bác sĩ, bạn sẽ được trao đổi và đươc giải thích các nội dung của chẩn đoán và điều trị.

Mở tài khoản ngân hàng

[Mở tài khoản]
Chúng tôi sẽ đi cùng bạn đến ngân hàng của bạn để giúp bạn các giấy tờ và thủ tục để mở một tài khoản ngân hàng.
Chúng tôi cũng sẽ cung cấp hướng dẫn về giờ mở cửa ngân hàng và cách sử dụng máy ATM.