十人十色 Colors of Diversity BLOG

2021.10.29

Mùa lá mùa thu đã đến!!!!!

Chào mọi người!!!

Tôi là Fujiwara từ Viện Ngoại ngữ Trái đất.

Mùa lá mùa thu cuối cùng cũng đến.

Tôi nghĩ mùa đẹp nhất ở Nhật Bản là mùa thu, đặc biệt là mùa lá mùa thu này.

Hôm nay, tôi muốn thông báo cho bạn về những địa điểm nổi tiếng của lá mùa thu mà tôi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người.

Mỗi người trong số họ có một chút nghỉ mùa của lá mùa thu, vì vậy bạn có thể đi đến tất cả các nơi và thưởng thức mỗi lá mùa thu, vì vậy hãy đến và ghé thăm!

  ALL