Tải tài liệu và tài liệu về thông tin trường học

 • Đầu trang
 • Tải tài liệu và tài liệu về thông tin trường học

Tải tài liệu và tài liệu về thông tin trường học

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến trang web của Học viện ngoại ngữ Earth
Chúng tôi sẽ trả lời URL tải xuống PDF của “Hướng dẫn đăng ký” và “Tài liệu học viện ngoại ngữ trái đất (Hướng dẫn trường học, v.v.)” bằng e-mail.
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấn nút gửi.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn với địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại của bạn.

Về các tài liệu để nộp hồ sơ nhập học, v.v.

Mẫu đơn đăng ký cần thiết cho thủ tục nhập học
Bạn có thể tải về nó.

Dấu là một mục cần thiết.

 • Tên

 • Ngày tháng năm sinh

  Năm

  Tháng

  Ngày

 • Quốc tịch

 • Địa chỉ

 • Số điện thoại

 • Địa chỉ Email

 • Quá trình học tiếng Nhật

  Năm

 • Nội dung