Học viện Ngôn ngữ Earth Học viện Ngôn ngữ Earth

Giới thiệu trường học

Tư tưởng

Thông qua việc học tiếng Nhật tại trường, học sinh sinh viên sẽ hiểu được sự khác nhau về văn hóa, tập quán, thói quen về mặt tinh thần của nước mình và Nhật Bản, trường sẽ hỗ trợ hướng dẫn các em học tiếp lên cao học, đại học hoặc cao đẳng nghề, giúp các em vận dụng những kiến thức đã có được ở đây để thực hiện ước mơ của mình, đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành cầu nối giữa nước mình với Nhật Bản.

Mục tiêu đào tạo

  1. Mục tiêu là chiêu mộ những học sinh sinh viên có khát vọng vươn lên, trang bị cho các em năng lực Nhật ngữ cấp độ cao, đạt được thành tích cao trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ để các em có thể học tập được tại cao học, đại học hoặc cao đẳng nghề.
  2. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Nhật để học lên tiếp mà trường sẽ đào tạo tiếng Nhật mang tính thực tiễn nhằm giúp ích cho đời sống sinh hoạt tại Nhật Bản.
  3. Thông qua đời sống sinh hoạt tại Nhật Bản để hiểu về văn hóa, tập quán, cách suy nghĩ, v.v… của Nhật Bản, trường sẽ hướng dẫn để các em có được tầm nhìn rộng và khả năng phán đoán công bằng.

Phác thảo qua về trường

Danh xưng/tên gọi(của các bộ phận) Học viện Ngoại ngữ Earth
Thành lập Tháng 4 năm 2019
TEL +81-72-340-3275
FAX +81-72-340-3276
Whatsapp +818037166342
Địa chỉ email info@earth-gaigo.com
Địa chỉ 2274-4 Kanaoka-cho,Kita-ku,Sakai-shi,Osaka-fu 591-8022
Công ty đã cài đặt Beat Công ty TNHH

Đi lại

Địa chỉ

2274-4 Kanaoka-cho,Kita-ku
Sakai-shi,Osaka-fu 591-8022

Ga gần nhất

[Tàu điện Nankai]
Từ ga Shirasagi trên tuyến Kouya đi bộ 15 phút
Từ ga Nakamozu trên tuyến Kouya đi bộ 20 phút

[Osaka metro]
Từ ga Nakamosu trên tuyến Midosuji đi bộ 20 phút
Từ ga Shinkanaoka trên tuyến Midosuji đi bộ 25 phút

Cơ sở trường học

TOP