Học viện Ngôn ngữ Earth Học viện Ngôn ngữ Earth

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi là công ty hoạt động kinh doanh về dịch vụ nhân sự tổng hợp và trường học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, luôn quan niệm việc nhận được sự tin tưởng và an tâm từ xã hội cũng như từ đối tác kinh doanh trong nỗ lực thực hiện bảo vệ thông tin cá nhân một cách đảm bảo là tài sản quan trọng trong hoạt động kinh doanh sau này. Công ty chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật và những chuẩn mực khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời quy định phương châm như dưới đây để xử lý thông tin cá nhân một cách nghiêm khắc hơn, sau đó thông báo rộng rãi đến cho Ủy viên ban quản trị và người lao động để cùng nhau triệt để thực hiện.

 1. Đối với việc xử lý thông tin cá nhân trong Công ty chúng tôi, hoạt động kinh doanh về dịch vụ nhân sự tổng hợp và trường học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài chỉ tiến hành thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để tuyển dụng nhân viên và nhằm mục đích quản lý nhân sự.
  Ngoài ra, chúng tôi quản lý một cách nghiêm khắc để không xảy ra trường hợp sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân nằm ngoài mục đích, vượt quá phạm vi được sự đồng ý của bản thân người đó.
 2. Công ty chúng tôi tuân thủ pháp luật, phương châm do quốc gia quy định và các chuẩn mực khác liên quan đến thông tin cá nhân.
 3. Công ty chúng tôi có thực hiện các biện pháp an toàn và biện pháp điều chỉnh hợp lý nhằm ngăn ngừa truy cập bất chính thông tin cá nhân cũng như làm mất mát, phá hoại, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân.
 4. Công ty chúng tôi có chỉ định người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, cấp cho trách nhiệm và quyền hạn liên quan đến việc thực thi và vận dụng hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân để quản lý thích hợp.
 5. Hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty chúng tôi luôn được cải thiện một cách liên tục thông qua việc đào tạo, vận dụng, kiểm tra, xem xét lại, v.v…
 6. Công ty chúng tôi có thiết lập quầy dịch vụ để xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân như thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân, công bố thông tin cá nhân, điều chỉnh, thêm vào, xóa bỏ một phần hoặc xóa bỏ toàn bộ nội dung, dừng sử dụng và dừng cung cấp thông tin cho người thứ ba, các lời than phiền và yêu cầu tư vấn khác, v.v…và sẽ xử lý trong vòng 2 tuần.

Ngày ban hành: Ngày 1 tháng 4 năm 2015
Ngày sửa đổi cuối cùng: Ngày 1 tháng 9 năm 2018

Beat Co., Ltd.
Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị: Kenichi Shiragami

 

Hạng mục công bố liên quan đến thông tin cá nhân

Tên nhà cung cấp, họ và tên hoặc tên chức vụ, bộ phận trực thuộc và địa chỉ liên lạc của người quản lý

Beat Co., Ltd.
Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân: asutaka Eguchi
Số điện thoại liên lạc: +81-6-7688-5288

Mục đích sử dụng

Công ty Beat Co., Ltd. (dưới đây gọi là “Công ty chúng tôi”) chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã có được với mục đích dưới đây.

Thông tin cá nhân thuộc đối tượng công bố

 1. Thông tin cá nhân của nhân viên phái cử
  • Liên lạc, tiếp nhận, tuyển chọn cho thủ tục đăng ký
  • Công việc tuyển chọn ứng cử viên như đánh giá đạt hay không đối với việc đăng ký
  • Công việc quản lý nhân sự và lao động, công việc quản lý phái cử sau khi đăng ký
  • Xác nhận kỹ năng, bằng cấp chứng nhận đối với nơi phái cử đến, v.v… và thực hiện các công việc tương đương với những điều này
 2. Thông tin cá nhân của người đăng ký giới thiệu nhân sự
  • Liên lạc, tiếp nhận cho thủ tục đăng ký
  • Thông báo công việc phù hợp, thông báo cho các công ty giới thiệu theo Luật Ổn định Việc làm, v.v…
  • Thực hiện công việc liên quan đến giới thiệu việc làm và những công việc tương đương
 3. Thông tin cá nhân đã có được tại website tuyển dụng
  • Cung cấp dịch vụ cho người sử dụng
  • Công khai thông tin cho các doanh nghiệp sử dụng, v.v… theo ý muốn của người sử dụng
  • Liên lạc cho những đối tượng thu thập dữ liệu trong việc phát tin, tạo bài viết, v.v… đối với các thông báo, khảo sát (bao gồm một phần quảng cáo)
  • Trả lời cho các liên hệ, v.v… từ khách hàng, v.v…
 4. Thông tin cá nhân có được tại phòng học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài
  • Gửi tài liệu, liên lạc
  • Thẩm định việc nhập học, tạo hồ sơ xin cấp visa
  • Chia sẻ thông tin trong phạm vi công việc tại Học viện Ngôn ngữ Earth
  • Mục đích khác liên quan đến những đề cập ở trên
  • Trả lời cho các liên hệ, v.v… từ khách hàng, v.v…
 5. Thông tin cá nhân được giao phó khi được liên hệ yêu cầu báo giá, v.v…
  • Những thông tin cá nhân có được từ việc liên hệ của quý khách sẽ dùng để trả lời cho các liên hệ liên quan.
 6. Thông tin cá nhân liên quan đến những người có mong muốn được tuyển dụng vào Công ty chúng tôi
  • Sẽ sử dụng trong việc làm thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng và trả lời cho các liên hệ liên quan.
 7. Thông tin cá nhân liên quan đến người lao động(*Tuy nhiên, những đánh giá nhân sự đối với người lao động sẽ không thuộc đối tượng công bố, v.v…)
  • Sẽ sử dụng cho các thủ tục cần thiết trong công việc như quản lý nhân sự, quản lý tiền lương, quản lý bảo hiểm, v.v…
 8. Thông tin cá nhân đã có được bởi hệ thống mã số cá nhân
  • Công việc tạo Phiếu khấu trừ tại nguồn đối với thu nhập từ tiền lương và trợ cấp thôi việc
  • Công việc báo cáo bảo hiểm việc làm
  • Công việc báo cáo bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hưu trí
  • Thủ tục hành chính được quy định bởi pháp luật trong các lĩnh vực khác như an sinh xã hội, thuế, biện pháp ứng phó thiên tai

Về việc công bố, v.v… thông tin cá nhân

Liên quan đến việc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân, công bố thông tin cá nhân, điều chỉnh, thêm vào, xóa bỏ một phần hoặc xóa bỏ toàn bộ nội dung, dừng sử dụng hoặc dừng cung cấp thông tin cho người thứ ba thì vui lòng liên hệ đến [Quầy dịch vụ].
Chúng tôi sẽ gửi “Bản yêu cầu về việc công bố, v.v… thông tin cá nhân”, vui lòng đính kèm các hồ sơ cần thiết và gửi bằng bưu điện đến quầy dịch vụ.

Về lệ phí

Đối với việc (1)- Thông báo mục đích sử dụng, (2)- Yêu cầu công bố thông tin cá nhân trong các yêu cầu về việc công bố, v.v… thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thu lệ phí là 800 yên (không bao gồm thuế) cho 1 lần yêu cầu. Vui lòng thanh toán lệ phí bằng hình thức gửi bảo đảm tiền mặt qua bưu điện. Người có yêu cầu vui lòng thanh toán bưu phí khi gửi cho Công ty chúng tôi.
Ngoài ra, trường hợp tiền lệ phí bị thiếu hoặc trường hợp tiền lệ phí không được gửi kèm theo, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu thông báo mục đích sử dụng hoặc công bố thông tin cá nhân nên mong quý khách lưu ý.

Về hồ sơ xác nhận nhân thân

Khi có yêu cầu công bố, v.v… thông tin cá nhân, vui lòng gửi “Bản yêu cầu về việc công bố, v.v… thông tin cá nhân” cùng với một trong những hồ sơ sau đây bằng bưu điện để xác nhận nhân thân. Ngoài ra, trường hợp nơi cư trú có ghi trên hồ sơ thì vui lòng bôi đen sau đó gửi cho chúng tôi.
Bên cạnh đó, trường hợp công bố mã số cá nhân và thông tin cá nhân cụ thể, chúng tôi sẽ xác nhận dựa vào bản thân người đó và phương pháp xác nhận người được ủy quyền theo nguyên tắc do pháp luật cũng như quốc gia quy định.

 1. Trường hợp bản thân người đó yêu cầu
  – Bản sao có thể xác nhận nhân thân của người đó như giấy phép lái xe, hộ chiếu, giấy chứng nhận cư trú, v.v…
 2. Trường hợp người được ủy quyền yêu cầu
  Trường hợp người được ủy quyền thực hiện các thủ tục, ngoài “Bản yêu cầu về việc công bố, v.v… thông tin cá nhân” và hồ sơ (1) bên trên, hãy gửi bằng bưu điện cho chúng tôi thêm một trong những hồ sơ sau đây.
  – Bản sao có thể xác nhận nhân thân của người được ủy quyền như giấy phép lái xe, hộ chiếu, giấy chứng nhận cư trú, v.v…
  – Hồ sơ cho biết số đăng ký trong trường hợp người được ủy quyền là luật sư
  – Giấy ủy quyền thể hiện nội dung ủy quyền

Quầy dịch vụ

Điện thoại: +81-6-7688-5288
Địa chỉ: Mã bưu chính 530-0001. Tầng 6, tòa nhà số 3 trước ga Osaka, 1-1-3 Umeda, quận Kita, thành phố Osaka, Osaka
Phụ trách: Yasutaka Eguchi BỘ PHẬN KINH DOANH

TOP