Giới thiệu về trường học

Giới thiệu về trường học

Để giúp bạn nhận ra ước mơ của mình,
Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực, những người sẽ tạo nên sự gắn bó giữa quê hương các ban và đất nước Nhật Bản.

Tại trường học viện ngoại ngữ Earth, học sinh học tiếng Nhật để hiểu sự khác biệt về văn hóa, luật lệ và khí hậu tinh thần giữa đất nước của các bạn và Nhật Bản.
Hướng dẫn các bạn tiến tới các trường cao học, đại học và dạy nghề, và hỗ trợ các bạn để mọi người có thể thực hiện ước mơ của mình bằng cách sử dụng kiến ​​thức đã học được ở đây.
Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực, những người sẽ tạo nên sự gắn bó giữa quê hương các ban và đất nước Nhật Bản.