Học viện Ngôn ngữ Earth Học viện Ngôn ngữ Earth

Giới thiệu khóa học

Khóa học đang tuyển sinh

 • Khóa 2 năm
  để học lên tiếp

  nhập học tháng 4,
  tốt nghiệp vào tháng
  3 của 2 năm sau

 • Khóa 1 năm 6 tháng
  để học lên tiếp

  nhập học tháng 10,
  tốt nghiệp vào tháng
  3 của 2 năm sau

Nội dung giảng dạy

2chương trình học 2 năm là 1.600 tiếng

chương trình học 1 năm 6 tháng là 1.200 tiếng

Sơ cấp

làm quen với tiếng Nhật, trang bị năng lực ở mức N4 trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

 • Hiểu được tiếng Nhật khi nói chậm với những từ ngữ đơn giản, có thể truyền đạt được mong muốn của bản thân khi cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
 • Có thể đọc và viết được chữ hiragana, chữ katakana và khoảng 250 chữ hán tự (kanji) cơ bản.
 • Có thể đọc hiểu được đoạn văn dài khoảng 600 chữ được ghi bằng từ vựng đơn giản.
 • Có thể đặt câu đơn giản.

Sơ trung cấp

trang bị năng lực ở mức N3 trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

 • Đào tạo năng lực nghe hiểu và năng lực phát biểu tại nhiều bối cảnh trong cuộc sống hàng ngày, có thể ứng phó được khi người Nhật nói chuyện bằng tiếng Nhật ở tốc độ bình thường.
 • Có thể đọc và viết khoảng 600 chữ hán tự (kanji), học được những từ vựng và ngữ pháp cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
 • Trang bị cho bản thân năng lực đọc hiểu và năng lực đặt câu đơn giản và cụ thể.

Trung cấp

trang bị năng lực ở mức N2 trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

 • Có thể đọc và viết khoảng 1.000 chữ hán tự (kanji).
 • Học từ vựng và ngữ pháp trung cấp, đọc và hiểu báo hoặc tạp chí, v.v…
 • Trang bị năng lực viết câu văn một cách logic.

Cao cấp 1

hướng đến mục tiêu đạt được năng lực ở mức N1 trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

 • Có thể đọc và viết luận văn.
 • Có thể đọc và viết khoảng 2.000 chữ hán tự (kanji).
 • Học từ vựng và ngữ pháp cao cấp.

Cao cấp 2

trang bị cho bản thân trình độ văn hóa và trình độ năng lực Nhật ngữ ở mức giống với sinh viên học sinh người Nhật.

 • Trang bị cho bản thân năng lực Nhật ngữ có thể ứng phó được các bài học, buổi hội thảo, cuộc tranh luận, luận văn sau khi học lên tiếp.
 • Rèn luyện năng lực ứng dụng tổng hợp tiếng Nhật mang tính chính thống.

Thời gian học

Lớp học buổi sáng 9:00 – 9:45
9:55 – 10:40
10:50 – 11:35
11:45 – 12:30
Lớp học buổi chiều 13:00 – 13:45
13:55 – 14:40
14:50 – 15:35
15:45 – 16:30
TOP