十人十色 Colors of Diversity BLOG

2021.04.06

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự an toàn và sức khỏe!

Khử trùng, kháng khuẩn, khử mùi

Earth đang làm việc để tạo ra một môi trường bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường của chúng tôi.

 

 

 

 

 

Vì vậy, lần này,

 

 

Chúng tôi đã lắp đặt máy khử trùng, kháng khuẩn và khử mùi!!!!!

 

 

Công nghệ quang xúc tác được sử dụng, và tất cả không khí trong lớp học trở nên đẹp trong một giờ.

 

 

Điều khác với máy lọc không khí thông thường là nó phân hủy virus!!!

 

 

 

 

 

 

Trái đất sẽ tiếp tục cung cấp sự an toàn và sức khỏe cho những người liên quan đến việc tiếp đất!!!

  ALL